SteveHuang

SteveHuang

市场中心实习生@bilibili 哔哩哔哩

上海 长宁区

工作经历

市场中心实习生

bilibili 哔哩哔哩2023.6 – 至今

bilibili 哔哩哔哩

教育背景

上海师范大学 广告学

2020 - 2024本科

服务过的品牌
  他的圈子
  您可能感兴趣的企业
  • 十相 Full Sense
  • Mountains 群玉山
  • Heaven&Hell
  • SG胜加
  • 天与空
  • Ogilvy 奥美
  数英全球奖库
  他的最近访客