DDB China 恒美 中国

上海 卢湾区

55
51
8
 • 夏雷磊

  夏雷磊

  创始人&导演@黑羊时代

  北京 朝阳区

  粉丝1
 • Kent

  Kent

  ECD@DDB China 恒美 中国

  上海 静安区

  粉丝1
 • Belinda Chan

  Belinda Chan

  实习文案@DDB China 恒美 中国

  广东 广州

  粉丝0
 • 王俊瑶

  王俊瑶

  广告设计师@DDB China 恒美 中国...

  广东 深圳

  粉丝0
 • 周

  设计师@DDB China 恒美 中国

  广东 广州

  粉丝0
 • Kent

  Kent

  ECD@DDB China 恒美 中国

  上海 静安区

  粉丝3
 • Patriiiick

  Patriiiick

  Associate Planning Director@DDB China ...

  广东 广州

  粉丝3
 • Allen Lee

  Allen Lee

  创始人/首席创意官@The One 上海...

  上海 黄浦区

  粉丝144
1
确定